Tuần 1

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 1
Printed by: Guest user
Date: Thursday, 25 July 2024, 8:54 PM

1. Đọc: Tôi là học sinh lớp 2

2. Nói và nghe: Những ngày hè của em

3. Đọc: Ngày hôm qua đâu rồi?

 


 4. Viết: Ngày hôm qua đâu rồi? - Bảng chữ cái

 


 


5. Luyện tập: Từ chỉ sự vật, hoạt động. Câu giới thiệu.

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn giới thiệu bản thân