Tuần 3

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 3
Printed by: Guest user
Date: Monday, 25 September 2023, 12:11 AM

1. Đọc: Em có xinh không?

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện: Em có xinh không?

 


 3. Đọc: Một giờ học

 


 4. Viết: Một giờ học - Bảng chữ cái

 


 


5. Luyện tập: Từ ngữ chỉ đặc điểm. Câu nêu đặc điểm

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể việc thường làm