Tuần 4

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 4
Printed by: Guest user
Date: Saturday, 18 May 2024, 2:32 PM

1. Đọc: Cây xấu hổ

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện Chú đỗ con

 


 3. Đọc: Cầu thủ dự bị

 


 4. Viết: Cầu thủ dự bị. Viết hoa tên người

 


 


5. Luyện tập: MRVT về hoạt động thể thao, vui chơi. Câu nêu hoạt động.

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể về một hoạt động thể thao hoặc trò chơi.