Tuần 13

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 13
Printed by: Guest user
Date: Monday, 15 April 2024, 1:22 PM

1. Đọc: Rồng rắn lên mây

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện Búp bê biết khóc

 


 3. Đọc: Nặn đồ chơi

 


 4. Viết: Nghe - viết: Nặn đồ chơi. Phân biệt: d/gi, s/x, ươn/ương

 


 


5. Luyện tập: Mở rộng vốn từ về đồ chơi; Dấu phẩy

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn tả đồ chơi