Tuần 13

2. Nói và nghe: Kể chuyện Búp bê biết khóc