Tuần 15

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 15
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 24 April 2024, 3:14 AM

1. Đọc: Mẹ

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây vú sữa

 


 3. Đọc: Trò chơi của bố

 


 4. Viết: Trò chơi của bố. Viết hoa tên riêng địa lý. Phân biệt: l/n, ao/au

 


 


5. Luyện tập: MRVT về tình cảm gia đình; Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm với người thân