Tuần 20

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 20
Printed by: Guest user
Date: Monday, 15 April 2024, 1:59 PM

1. Đọc: Họa mi hót

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện Hồ nước và mây

 


 3. Đọc: Tết đến rồi

 


 4. Viết: Tết đến rồi. Phân biệt: g/gh, s/x, uc/ut

 


 


5. Luyện tập: MRVT về ngày Tết; Dấu chấm, dấu chấm hỏi

 


 6. Luyện viết: Viết thiệp chúc Tết