Tuần 21

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 21
Printed by: Guest user
Date: Thursday, 25 July 2024, 7:28 PM

1. Đọc: Giọt nước và biển lớn

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện Chiếc đèn lồng

 


 3. Đọc: Mùa vàng

 


 4. Viết: Mùa vàng. Phân biệt: ng/ngh, r/d/gi, ưc/ưt

 


 


5. Luyện tập: Mở rộng vốn từ về cây cối

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể về chăm sóc cây cối