Tuần 24

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 24
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 24 September 2023, 11:23 PM

1. Đọc: Sự tích cây thì là

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện Sự tích cây thì là

 


 3. Đọc: Bờ tre đón khách

 


 4. Viết: Bờ tre đón khách. Phân biệt: d/gi, iu/ưu, ươc/ươt

 


 


5. Luyện tập: MRVT về vật nuôi, Câu nêu đặc điểm của các loài vật

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể về hoạt động của con vật