Tuần 25

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 25
Printed by: Guest user
Date: Monday, 15 April 2024, 12:53 PM

1. Đọc: Tiếng chổi tre

 


 2. Nói và nghe: Kể chuyện Hạt giống nhỏ

 


 3. Đọc: Cỏ non cười rồi

 


 4. Viết: Cỏ non cười rồi. Phân biệt: ng/ngh, tr/ch, êt/êch

 


 


5. Luyện tập: MRVT về bảo vệ môi trường; Dấu phẩy

 


 6. Luyện viết: Viết lời xin lỗi