Tuần 26

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 26
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 1 October 2023, 11:01 PM

1. Đọc: Những con sao biển

 


 2. Nói và nghe: Bảo vệ môi trường

 


 3. Đọc: Tạm biệt cánh cam

 


 4. Viết: Tạm biệt cánh cam. Phân biệt: oanh/oach, s/x, dấu hỏi/dấu ngã

 


 


5. Luyện tập: MRVT về các loài vật nhỏ bé; Dấu chấm, dấu chấm hỏi

 


 6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo về môi trường