Tuần 29

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 29
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 24 April 2024, 2:48 AM

1. Đọc: Cảm ơn anh Hà Mã

 


 2. Nói và nghe: Cảm ơn anh Hà Mã

 


 3. Đọc: Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét

 


 4. Viết: Từ chú bồ câu đến in-tơ-nét Phân biệt eo/oe, l/n, ên/ênh

 


 


5. Luyện tập: Mở rộng vốn từ về giao tiếp, kết nối. Dấu chấm, dấu phẩy

 


 6. Luyện viết đoạn: Tả một đồ dùng trong gia đình