Tuần 32

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 32
Printed by: Guest user
Date: Friday, 1 March 2024, 4:06 PM

1. Đọc: Đất nước chúng mình

 


 2. Nói và nghe: Thánh gióng

 


 3. Đọc: Trên các miền đất nước

 


 4. Viết: Trên các miền đất nước Viết hoa tên riêng địa lí Phân biệt ch/tr, iu/iêu

 


 


5. Luyện tập: MRVT về sản phẩm truyền thống của đất nước. Câu giới thiệu

 


 6. Luyện viết đoạn: Giới thiệu một đồ vật bằng tre hoặc gỗ.