Tuần 33

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 33
Printed by: Guest user
Date: Thursday, 25 July 2024, 7:37 PM

1. Đọc: Chuyện quả bầu

 


 2. Nói và nghe: Chuyện quả bầu

 


 3. Đọc: Khám phá đáy biển ở trường xa

 


 4. Viết: Khám phá đáy biển ở Trường Sa Phân biệt it/uyt, ươu/iêu, in/inh

 


 


5. Luyện tập: Mở rộng vốn từ về các loài vật dưới biển. Dấu chấm, dấu phẩy

6. Luyện viết đoạn: Kể về một buổi đi chơi