Tuần 33

6. Luyện viết đoạn: Kể về một buổi đi chơi