Tuần 34

Site: KBIS
Course: Tiếng Việt 2 - KNTT
Book: Tuần 34
Printed by: Guest user
Date: Wednesday, 24 April 2024, 4:05 AM

1. Đọc: Hồ Gươm

 


 2. Nói và nghe: Nói về quê hương đất nước em

 


 3. Đọc: Cánh đồng quê em

 


 4. Viết: Cánh đồng quê em

 


 


5. Luyện tập: Mở rộng vốn từ nghề nghiệp

 


 6. Luyện viết đoạn: Kể về công việc của một người