H5P - Lich su 4 - Phan 1 - Bài 24: Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long (Năm 1786)