H5P - Tv 2 - Tuan 22 - TLV: Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim