Showing gallery: Chủ đề: Vẽ trang trí chữ

Các con chọn 2 bộ trong các kiểu chữ trang trí và tập vẽ, tô màu thật nhuần nhuyễn đẹp mắt.
Sau đó dùng hai bộ chữ đó để vẽ trang trí châm ngôn.
Câu châm ngôn có thể lấy châm ngôn của người nổi tiếng, hoặc châm ngôn của chính các con nghĩ ra. 
Các con phác thảo bằng chì trước, chỉnh sửa cân đối rồi mới tô màu.