Nội dung: Hệ thống các bài tập rèn luyện kỹ năng reading, writing, speaking and listening.

Khóa học này dành cho học sinh KBIS. Bạn không thể tham gia khóa học này!

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner

Khóa học này dành cho học sinh KBIS. Bạn không thể tham gia khóa học này!

Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner
Skill Level: Beginner