Tuần 6. Măng mọc thẳng

1. TĐ: Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca