Tuần 7. Trên đôi cánh ước mơ

2. Chính tả:(Nhớ viết) Gà trống và Cáo