Tuần 14. Tiếng sáo diều

2. Chính tả: Nghe-viết: Chiếc áo búp bê