Tuần 14. Tiếng sáo diều

4. Kể chuyện: Búp bê của ai?