Tuần 14. Tiếng sáo diều

3. Kể chuyện: Búp bê của ai?