Tuần 16. Tiếng sáo diều

5. Tập đọc: Trong quán ăn “Ba cá bống”