Tuần 20. Người ta là hoa đất

2. Chính tả: Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp