Tuần 21. Người ta là hoa đất

2. Chính tả: Chuyện cổ tích về loài người