Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu

5. Tập đọc: Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ