Tuần 23. Vẻ đẹp muôn màu

7. TLV: Đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối