Tuần 24. Vẻ đẹp muôn màu

2. Chính tả: Họa sĩ Tô Ngọc Vân