Tuần 30. Khám phá thế giới

2. Chính tả: Đường đi Sa Pa