Tuần 31. Khám phá thế giới

2. Chính tả: Nghe lời chim nói