PHẦN 1. LỊCH SỬ

4. Bài 4: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (Năm 40)