Tuần 1. Em là học sinh

1. Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim

TẬP ĐỌC TUẦN 1 – TIẾT 1

CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM

Câu 1: Đọc 5 lần bài tập đọc.

Câu 2: Lúc đầu cậu bé học hành như thế nào?

            A. Cậu học hành rất chăm chỉ.

            B. Cậu chỉ đọc vài dòng rồi bỏ dở, chỉ viết nắn nót được mấy chữ rồi lại viết nguệch ngoạc, trông rất xấu.

            C. Cậu đọc rất tốt, viết rất đẹp.

Câu 3: Cậu bé thấy bà cụ đang làm gì?

            A. Đang mài dao

            B. Đang khâu vá quần áo

            C. Đang mài sắt vào tảng đá cho thành một chiếc kim

Câu 4: Bà cụ giảng giải như thế nào?

            A. Mỗi ngày mài thỏi sắt mòn đi một tí sẽ có ngày nó thành kim. Mỗi ngày cháu học một ít sẽ có ngày thành tài.

            B. Cháu không cần học cũng giỏi.

            C. Cháu mài sắt sẽ thành kim.

Câu 5: Sau khi nghe bà cụ giảng giải, cậu bé làm gì?

            A. Quay về nhà học bài

            B. Đi chơi tiếp

            C. Không hiểu lời cụ già nói

Câu 6: Câu chuyện khuyên chúng ta điều gì?

   A. Phải biết lắng nghe lời khuyên của người lớn.

   B. Phải học tập và làm theo người lớn.

   C. Phải kiên trì và nhẫn nại thì mới thành công.

Câu 7: Sau khi đọc xong câu chuyện, em hiểu “có công mài sắt, có ngày nên kim” là thế nào?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 8: Sau khi đọc xong câu chuyện, em rút ra bài học gì cho bản thân?

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 9: Tìm các tiếng trong bài bắt đầu bằng âm c hoặc k?

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 10: Đặt câu với các từ: nguệch ngoạc, nắn nót, mải miết.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

{%}