Chuyển tới nội dung chính
Các yêu cầu hoàn thành

1. Đọc: Em có xinh không?