6. Luyện viết: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm với người thân