Showing gallery: Chủ đề: Tranh con vật ghép giấy báo

Kết hợp vẽ đơn giản chúng ta sẽ phối màu và thêm rõ nhiều chi tiết đa dạng hơn.
Dụng cụ: giấy báo, kéo, bút chì, bút dạ màu, keo dán. 
Các con làm theo những bước sau:
- Phác thảo hình dáng con vật lên giấy báo. 
- Sau khi hoàn chỉnh cân đối thì đi nét bằng bút dạ cho rõ hình và cắt bắng kéo hay xé bằng tay theo nét vẽ. 
- Dùng keo dán con vật lên nền giấy rồi bắt đầu trang trí tô màu thêm xung quanh.