Showing gallery: Bài 1: Thực hành lý thuyết màu sắc

1. Dụng cụ: Giấy bút chì, tẩy, màu chì, màu nước.
2. Trình bày 12 màu cơ bản trên vòng tròn hòa sắc
Thể hiện rõ màu cấp 1, cấp 2, cấp 3
Màu nóng, màu lạnh
Màu tương đồng
Màu tương phản