Showing gallery: Bài 2: tranh chủ đề hòa sắc

Áp dụng lý thuyết về tâm lý học màu sắc để sáng tác một bức tranh hòa sắc chủ đề tùy theo tâm trạng, vui, buồn, hy vọng, lạc quan...