6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể về một việc người thân đã làm cho em