6. Luyện viết: Viết đoạn văn kể về việc làm để bảo về môi trường