6. Luyện viết đoạn: Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân