6. Luyện viết đoạn: Giới thiệu một đồ vật bằng tre hoặc gỗ.