4. Viết: Khám phá đáy biển ở Trường Sa Phân biệt it/uyt, ươu/iêu, in/inh