• General

    Khóa học bao gồm các nội dung dạy và học được tổ chức thành tập các kỹ năng. Mỗi kỹ năng lại bao gồm các dạng câu hỏi và bài tập liên quan với nhau, được tích hợp trong một kịch bản dạy học thông minh. Hệ thống các kỹ năng trên được xây dựng theo các nguyên lý giáo dục và sư phạm hiện đại, bám sát nội dung chương trình học của Bộ GD&ĐT.