Showing gallery: Chủ đề: Vẽ đơn giả kết hợp hoa lá

Dụng cụ: giấy bút chì, bút màu, bút nét kim màu đen, keo hai mặt, keo sữa, một số hoa lá trái...

Áp dụng cách vẽ đơn giản, phác thảo tranh trước tiên bằng bút chì. 
Dán thêm hoa, lá, trái nhỏ phù hợp với tranh vẽ.
Đi nét bằng bút dạ và tô màu.