H5P - Tv 2 - Tuan 14 - TLV: Quan sát tranh, trả lời câu hỏi. Viết nhắn tin.