H5P - Tv 2 - Tuan 28 -TLV: Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối