H5P - Tv 2 - Tuan 31 - TLV: Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ